Povolenia MZSR

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva SR

wdt_ID Liek Povolenie od Povolenie do Pre Typ povolenia
1 Virgan 01.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku
2 Fluorescein 01.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku
3 Cyclogyl 01.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku
4 Mitomycín C 01.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku
5 Miochol-E 01.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku
6 Triam 10mg/ml 01.04.22 30.09.22 len JZS použitie neregistrovaného lieku
7 Triam 40mg/ml 01.04.22 30.09.22 len JZS použitie neregistrovaného lieku
8 Avastin 01.04.22 30.09.22 len JZS použitie registrovaného lieku v neschválenej indikácii
9 Aciclovir Vision 04.04.22 30.09.22 všetky zdravotnícke zariadenia použitie neregistrovaného lieku